• Martonvásár
  • Főoldal
  • Közügyek és ügyintézés
  • Polgármesteri Hivatal
  • Nyomtatványok

Nyomtatványok

Helyi iparűzési adóhoz kapcsolódó dokumentumok
 

2017. évi helyi iparűzési adó bevallás nyomtatvány
Letöltés

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS ÖNELLENŐRZÉSE
Letöltés

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Letöltés

Meghatalmazás minta
Letöltés

Gazdasági társaságok fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához szükséges adatlap
Letöltés

Túlfizetés-rendezésére szolgáló nyomtatvány
Letöltés

BEJELENTÉS a helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett egyéni vállalkozók számára az önkormányzati adóhatósághoz történő nyilvántartásba vételhez
Letöltés


BEJELENTÉS a helyi iparűzési adó fizetésére kötelezett gazdasági társaságok számára az önkormányzati adóhatósághoz történő nyilvántartásba vételhez
Letöltés

VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS Kisadózó vállalkozások (KATA) hatálya alá tartozó adózó részére
Letöltés

 

 

Ingatlanhoz kapcsolódó dokumentumok

BEVALLÁS A  telekadó  megállapításához 
Letöltés

ÉPÍTMÉNYADÓ BEVALLÁS A nem lakás céljára szolgáló építményadó megállapításához
Letöltés

Bejelentés építmény adó megszüntetésére
Letöltés

BEVALLÁS Talajterhelési díj megállapításához
Letöltés

 

 

Termőföldhöz kapcsolódó dokumentumok

Belterületi, 1 hektár alatti ingatlan adómentességéhez szükséges nyomtatvány (művelés alatt álló ingatlanok esetében)
Letöltés

TERMŐFÖLDDEL RENDELKEZŐ SZEMÉLY (TERMÉSZETES, JOGI, NEM JOGI) BEVALLÁSA Martonvásár Önkormányzat Adóhatóságához, MEZŐŐRI JÁRULÉK megállapításához
Letöltés

BÉRBEADÓ MAGÁNSZEMÉLY BEVALLÁSA Martonvásár Város önkormányzat illetékességi területén keletkezett termöföld-bérbeadásából származó jövedelemadójáról
Letöltés

A KIFIZETŐ BEVALLÁSA Martonvásár Város önkormányzati adóhatóságához a magánszemély termöföld-bérbeadásából származó évi jövedelemadójáról
Letöltés

 

 

Kommunális adóhoz kapcsolódó dokumentumok

BEJELENTÉS KOMMUNÁLIS ADÓHOZ
Letöltés

Bejelentés kommunális adó megszüntetésére
Letöltés

Kommunális adóbejelentés - elhunyt
Letöltés

Kommunális adó mentességről (szóló) nyilatkozat
Letöltés

 

 

Egyéb dokumentumok

BEVALLÁS gépjárműadóról az önkormányzati adóhatósághoz
Letöltés

Kérelem adó- és értékbizonyítvány kiállításához
Letöltés

Pálinkafőzés bejelentése
Letöltés

KÉRELEM Adóigazolás tárgyában
Letöltés

 

2018. március 21.
Benedek
Elérhetőségek

Képviselő-testület

2462 Martonvásár Budai út 13.

+36 (22) 460-004

horvath.balint@martonvasar.hu

Járási Hivatal

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 569-280

hivatal@martonvasar.fejer.gov.hu

A Járási Hivatal honlapja

Kormányablak / Okmányiroda

2462 Martonvásár Budai út 1.

+36 (22) 460-081

okmanyiroda@martonvasar.fejer.gov.hu

Forum Martini

+36 (20) 500-4266

forummartini@martonvasar.hu

Impresszum

Kommunikáció

+36 (20) 270-5900

csoma.tamas@martonvasar.hu